Vad är Europas Döttrar?

Europas Döttrar är ett nätverk och en ideell förening, vars medlemmar tillsammans skapar personliga möten för kvinnor som delar med sig av sina erfarenheter.

Vad ger Europas Döttrar?

Europas Döttrar ger en arena för att knyta vänskapsband, göra affärer, utbyta erfarenheter, få berikande kulturupplevelser, lära nytt, vidga perspektiven eller bara ha en trevlig stund.

Var finns Europas Döttrar?

De flesta av oss bor och verkar i Skåne och Malmö. Vi har några EDöttrar som bor ute i Europa och några i Stockholm.

Vad har medlemmarna Europas Döttrar gemensamt? Vilka är medlemmar?

Det vi har gemensamt är våra olikheter och det faktum att vi är beredda att dela med oss av våra erfarenheter.

I vår krets finns alla slags kvinnor: konstnärer, journalister, författare, hemarbetande, psykologer, läkare, sekreterare, galleriägare, lärare, inredare, designers, arkitekter, ekonomer, kuratorer, översättare, filmare, konsulter, egenföretagare, scenografer, marknadsförare, socialarbetare, företagsledare, banktjänstemän, politiker och pensionärer.