Om Europas Döttrar

 

Hur Europas Döttrar blev till

En grupp kvinnor letade sommarhus i Europa. Det var 1992 som vi var några kvinnor som träffades för att diskutera möjligheterna att hitta en tillflyktsort, ett hus i solen, någonstans i Europa. Drömmen var ett hus för gemensam rekreation i något europeiskt land. Vi var fem kvinnor med olika bakgrund. Vi fann aldrig vårt drömställe. Vi var alltför olika när det gällde visioner, resurser och behov. Det gemensamma projekt som vi hade från början ledde inte till något resultat.

Men ett par av oss – Birgitta Ahltorp och Marita Szepanski – fick upp ögonen för något annat. Något mycket viktigare. Vi insåg hur mycket kvinnor som är olika och som reser tillsammans kan lära och ha glädje av varandras kunskaper och sällskap.

Stiftelsen Europas Döttrar bildades 1993. Föreningen Nätverket Europas Döttrar bildades formellt 1995. Stiftelsen övergick från och med 2017 helt i Birgitta Ahltorps regi. Föreningen Nätverket Europas Döttrar fortsätter som vanligt.

År 2018 firar Föreningen Nätverket Europas Döttrar 25-årsjubileum.