Möten och Aktiviteter

Möten och aktiviteter

Föreningen och Nätverket Europas Döttrar brukar ha nio – tio ordinarie föreningsmöten under ett år. Utöver detta arrangeras olika aktiviteter. Det mesta bygger på medlemmarnas egna insatser och berör de mest skiftande teman.
Arbetsgrupper, bokcirklar, filmklubb, konstvisningar och utflykter är exempel på arrangemang på medlemmarnas egna initiativ.

Gästföreläsare

Ibland inbjuds gästföreläsare. Några av dem har varit  Heidi Avellan, Katrin Stjernfeldt Jammeh, Lars Åberg, John Taylor, Ulrika Rogland, Agneta Ulfsäter Troell, René Vasques Diaz, Göran Skytte, Ulla Hårde, Cristina Gottfridsson, Kajsa Tosting, Lars Vilks m fl.