Om rättvisa i brottmål

 

den 16 oktober för Europas Döttrar!

 Vi har glädjen att välkomna den tidigare överåklagaren  Sven-Erik Alhem!

 Tid: Måndagen den 16 oktober -17   kl 17.30

Tema: “Är rättvisan i brottmål så rättvis och jämlik som vi vill att den ska vara? 

Kan jag själv freda mig från brott?” 

Tidigare överåklagaren Sven-Erik Alhem ( numera förbundsordföranden i Brottsofferjouren Sverige) föreläser och svarar på frågor.