2018

Året som gick var det 25e året i Föreningen Nätverket Europas Döttrars historia. På våra måndagsmöten, den första måndagen i varje månad, tio gånger om året, är det företrädesvis medlemmar som berättar om sina erfarenheter. Men vi inbjuder också externa föreläsare. Det

Under detta jubileumsår har vi blandat intressanta föreläsningar från medlemmarna med inbjudna gästföreläsares bidrag.

På februarimötet berättade Ing-Marie Hultberg om sociala medier.
På mars-mötet förmedlade onkologen Ilva Bostedt sin syn på cancervården och sin specialitet som är bröstcancer.
På aprilmötet berättade Ylva le Normand om sitt möte med påven med anledning av en gåva i form av dokumentation kring vad Ylvas far, arkitekten Lars Westman, bidragit med  när det gäller katolska byggnader. Den 7 maj hade vi årsmöte. Ulla Hårde intervjuade då Christina Kallum om sina år som journalist vilket visades på film.
Vi avslutade vårsäsongen i juni med fest och underhållning av Nordic Jazz med sång av Anna-Frida Abrahamsson.
Sommarmötet ägde som vanligt rum hos Birgitta Ahltorp den 23 augusti.

Hösten 2018 föreläste Ann Heberlein om sin bok Den banala godheten. Den 3 september Christina Sandberg hade ett förtjusande föredrag om sitt vandrande och äventyrliga liv. En överlevare på flera språk och i flera världsdelar.
Marie-Louise Chardet berättade på novembermötet om sitt uppdrag för EU-Kommissionen och sitt liv i Frankrike.
Den 3 december avslutade vi säsongen med ett uppskattat gästspel av Mikael Wiehe. 

Insatserna under året var alltså ovanligt många, såväl av EDöttrarnas egna resurser som då det gäller intressanta inbjudna gästföreläsare. 

Styrelsen har under året bestått av Birgitta Ahltorp, Zaid Berg, Gerd von Corswant, Anne-Marie Hansson, Ulla Hårde, Aïda Kalnins och Marita Szepanski Erwall. 

Härtill kommer att fyra bokcirklar av olika storlek har haft regelbundna möten under året. 

Vi fortsätter under 2019 att ses den första måndagen i varje månad med start den 4 februari. Utskick om det kommer! Glöm nu inte medlemsavgiften, så att du fortsätter vara med på utskickslistan. 

Å styrelsens vägnar

Birgitta Ahltorp, ordf