Back to Top

FÖRENINGEN NÄTVERKET


EUROPAS DÖTTRAR


Styrelse

Styrelsen i Föreningen Nätverket Europas Döttrar sammanträder 6-7 gånger per år. Det är vi som utformar programmet. Föreläsningar som medlemmarna ger och gästföreläsare försöker vi blanda i en lagom växlande omfattning. Medlemmarnas förslag till såväl föreläsningar som gemensamma utflykter mottages gärna. Kontakta någon av oss i styrelsen.

 styrelse

Foto: Lennart S Olsson


  • Birgitta Ahltorp (Ordf) 070 371 53 05

  • Christine Sylwan Ahrholt
    070 952 10 40

  • Gunilla Centervall 070 812 27 45

  • Anne-Marie Hansson 076 767 50 50

  • Aïda Kalnins 070 371 30 71

  • Ingrid Kyrö 070 819 07 92

Revisor för Europas Döttrar är Ann-Britt Elvstad och suppleant Lennart S Olsson.