Back to Top

FÖRENINGEN NÄTVERKET


EUROPAS DÖTTRAR


Hur man blir medlem


Det vanligaste är att man blir introducerad ev en ordinarie medlem samt inbjuden att vara gäst under tre möten/aktiviteter. Därefter ansöker man om medlemsskap och den som introducerat skriver en rekommendation.

Den som blir intresserad av medlemsskap i Europas Döttrar utan att känna någon ordinarie medlem kontaktar någon i styrelsen. På så sätt kan man ansöka om att få bli gäst vilket man kan vara tre gånger. Därefter ansöker man enligt ovan om medlemskap.

Är du intresserad av att veta mera för ett eventuellt medlemskap?

Kontakta ordföranden Birgitta Ahltorp

070 371 53 05 eller via mejl birgitta@ahltorp.se