Back to Top

FÖRENINGEN NÄTVERKET


EUROPAS DÖTTRAR


Vilka vi är

Föreningen Nätverket Europas Döttrar är en ideell förening. Vi är en opolitisk organisation  som har funnits sedan 1993. Många  av oss har bott och arbetat utomlands. Vi är kvinnor som  tycker om att komma samman och utbyta erfarenheter. Vi delar med oss av våra  erfarenheter och är öppna för att lära av varandra. Vänskaper och nya kontakter formeras lätt  i vår gemenskap.

Föreningen har inga bidrag eller sponsorer. Vi lever helt på våra medlemsavgifter och alla medlemmar bidrar ideellt.

Vi har ca tio ordinarie sammankomster per år. Tillkommer aktiviteter och gemensamma resor. Vi föreläser för varandra och inbjuder mellan varven externa föreläsare.

I vår krets finns kvinnor med olika bakgrund och utbildning. Läkare, forskare, konstnärer, psykologer, arkitekter, scenografer, administratörer, bibliotekarier, lärare, rektorer, journalister, sjuksköterskor, tolkar, ekonomer, IT-kunniga, filmarbetare med flera.  

Gäster har genom åren varit författare, debattörer, journalister, konstnärer, musiker, forskare, jurister, arkitekter, TV-personligheter och politiker med flera.